X
تبلیغات
زولا

                                     

 

نتایج مطالعات نشان داده است که SPF نانو لیپوزوم‌های حاوی عصاره‌ی زعفران به صورت معنی داری، بیشتر ازSPF ماده‌ی ضدآفتاب است و بر این اساس زعفران می‌تواند به عنوان یک عامل ضد آفتاب طبیعی عمل کند.
   

یافته‌های تحقیقات دکتر محمود رضا جعفری، متخصص پوست و زیبایی از دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نشان می‌دهد سافرانال موجود در زعفران دارای اثر ضدآفتابی بسیار بیشتر از ماده‌ی استاندارد هموسالات است.

این مطالعه هم‌چنین حاکیست PF جزء سافرانال موجود در زعفران با غلظت نیم درصد و یک درصد به صورت معنی داری بزرگتر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت ۸ درصد است.

هم‌چنین با استفاده از نانو لیپوزوم‌های حاوی سافرانال موجود در زعفران می‌توان با غلظت‌های بسیار کم به SFP بالایی دست یافت. در ضمن برای افزایش اثر فراورده‌های ضد آفتاب می‌توان از این ترکیب طبیعی، با غلظت های کم استفاده کرد.

زعفران در طب سنتی به عنوان آنتی اسپاسموریک، ضد زکام، مسکن عصبی و ضد نفخ، عرق آور، خلط آور، محرک شادی بخش، اشتها آور و مقوی استفاده می‌شود.


عصاره‌ی تام کلاله‌های زعفران و هم‌چنین اجزای اصلی آن کروسین و سافرانال هم به صورت درون تن و برون تن دارای آثار آنتی توموری هستند.


کلاله‌ی زعفران دارای آثار ضدسرطان در مدل‌های مختلف برون تنی و درون تنی بوده و هم‌چنین سبب مهار سرطان پوست در مدل‌های حیوانی شده است. از طرفی زعفران دارای ظرفیت جذب اشعه فرابنفش است.