یک پژوهش آمریکایی در مورد جمجمه‌های زنان و مردان در چهار قرن اخیر نشان داده که ساختار چهره‌ی زنان و مردان در طول زمان بیشتر به یکدیگر شباهت پیدا می‌کند.

این پژوهش که توسط دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی در مورد جمجمه‌های مردم پرتغال و اسپانیا در قرن‌های اخیر انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های کرانیوفاسیال زنان و مردان از تفاوت‌های کمتری نسبت به قبل برخوردارند.

دانشمندان در این تحقیقات به مطالعه‌ی ۲۰۰ جمجمه از قرن ۲۰ و ۱۶ در اسپانیا و حدود ۵۰ جمجمه از قرن ۲۰ در پرتغال پرداختند.

این محققان دریافتند که تفاوت‌های کرانیوفاسیال بین زنان و مردان معصر بسیار کمتر از تفاوت‌های موجود در قرن ۱۶ است.

آن‌ها هم‌چنین دریافتند که در حالی که ویژگی‌های کرانیوفاسیال هر دو جنسیت در اسپانیا در طول زمان تغییر کرده، این تغییر در زنان بارزتر بوده است.

برای مثال، ساختار چهره‌ی زنان امروزی اسپانیایی بسیار بزرگتر از ساختار زنان در قرن ۱۶ بود و احتمالا" این تفاوت به دلیل پیشرفت تغذیه یا سایر عوامل محیطی است.

محققان به طور ویژه به بررسی تفاوت ساختار چهره‌ی زنان با مردان پرداختند، چرا که این‌کار به آن‌ها در شناسایی جنسیت اسکلت‌های کشف شده بر اساس ساختار کرانیوفاسیال آن‌ها کمک می‌کند.