روانپزشکان می‌گویند ریشه خجالت کشیدن در میان جمع و گروه‌های اجتماعی در مغز انسان نهفته است.

متخصصان دانشگاه کالیفرنیا دریافته‌اند که احساس خجالت و شرمساری مربوط به یک بخش کوچک به اندازه انگشت شصت در بافت‌های عمقی مغز است.

به گزارش سایت اینترنتی لایوسانیس، پزشکان در آزمایشات خود نشان داده‌اند در افرادی که حس خجالت کشیدن کمتر است از جمله افراد مبتلا به زوال عقل، این منطقه از مغز نسبت به اندازه طبیعی کوچکتر است.

دکتر ویرجینیا استورم دراین‌ باره اظهار داشت: این ناحیه از مغز در واقع برای واکنش خجالت کشیدن ضروری است. وقتی فرد این قسمت از مغز را از دست بدهد، عکس‌العمل شرمساری را نیز از دست خواهد داد. به گفته این متخصصان، بافت مزبور در اعماق مغز انسان به سمت جلو و راست قرار دارد.

بنابراین گزارش، این ناحیه از مغز در تنظیم بسیاری از فعالیت‌های خودکار بدن مانند تعریق، ضربان قلب و تنفس نقش حیاتی دارد.