آیا می‌دانید که چرا برخی افراد به طور ذاتی شادتر از دیگران هستند؟ روانشناسان می‌گویند راز این تفاوت علاوه بر الگوی زندگی در ژنها نیز نهفته است.

متخصصان دانشکده لندن می‌گویند، این راز در ژنی نهفته است که مواد شیمیایی شادی را در مغز آزاد می‌کند. این ژن 5-HTT نامیده می‌شود که همچنین به چرخه سروتونین در سلولهای عصبی کمک می‌کند.

 

سروتونین ماده شیمایی دیگری در مغز است که با خلق و افسردگی در افراد ارتباط دارد. این متخصصان ژن‌های مربوط به 2500 شرکت کننده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و دریافته‌اند شادترین افراد کسانی هستند که دو نسخه طولانی این ژن را به ارث برده‌اند.

 

به گزارش روزنامه دیلی اکسپرس، هم‌چنین کسانی که کمتر از دیگران می‌توانند شاد باشند معمولا دو نسخه کوتاه از ژن مزبور را در وراثت خود دارند.

 

روانپزشکان پیش از این از تاثیر ژن 5-HTT روی سلامت روان انسان مطلع بودند اما در آزمایشات جدید برای اولین بار مشخص شد که این ژن نقش ابزاری در شکل‌گیری سطح شادی در افراد دارد. 

 

منبع:konjkav.com