میکروبهای ژاپنی و آبزی روی پوست دانشمندان در حال مطالعه بر روی رشته های DNA موجود بر روی پوست انسان موفق به کشف 662 نوع میکروب شدند که تمامی آنها برای علم میکروب شناسی جدید هستند.

دانشمندان در حال مطالعه بر روی رشته های DNA ناف چند داوطلبان موفق به یافت این میکروبهای جدید شده و دریافتند این بخش از بدن انسان محیطی مطلوب برای زندگی میکروبها است.

پروژه تنوع زیستی بدن که توسط محققان دانشگاه کارولینا در دست اجرا است با بررسی میکروبهایی که در بدن و در ناف انسان زندگی می کنند موفق به کشف هزار و چهارصد گونه باکتری شدند که در حدود نیمی از آنها برای علم میکروب شناسی گونه هایی کاملا جدید به شمار می آیند.

 

این پروژه با هدف جلب توجه مردم عادی نسبت به میکروب شناسی و تخفیف نگرانی آنها درباره میکروبهای بیماری زا در حال اجرا است اما در عین حال توانسته اطلاعات بسیار جدیدی را درباره میکروبهایی که درون یا بر روی بدن انسان زندگی می کنند، در اختیار دانشمندان قرار دهد.

 

برخی از گونه های میکروبی یافته شده در این مطالعات پیش از این تنها در اقیانوسها مشاهده شده بودند و نوعی دیگر از این باکتری ها که "جورجینا" نام دارند پیش از این تنها در خاک کشور ژاپن دیده شده بودند، جایی که داوطلبی که باکتری بر روی بدن او پیدا شده بود تا کنون به آن قدم نگذاشته بود.

 

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در این مطالعه محققان موفق به کشف تعداد انبوهی از گونه های میکروبی جدید شده اند. به گفته محققان از میان 80 درصد از باکتری های جدید یافته شده می توان 40 گونه مجزا را به راحتی تشخیص داد. 

 

منبع:konjkav.com