دانشمندی پس از مشاهده‌ی تغییر رنگ شکم یک مورچه پس از نوشیدن از قطره‌ای شیر تصمیم گرفت این پدیده را با استفاده از قطرات رنگی آب قند به آزمایش گذاشته و از آن عکاسی کند.

شاید مورچه‌ها از آن‌چه می‌خورند واقعا" آگاهی نداشته باشند اما شکم شفاف آن‌ها می‌تواند آن‌چه که خورده شده است را به خوبی آشکار کند.

عکاس علمی و دانشمند زیست شناسی به نام "محمد بابو" با توجه به این پدیده از مورچه‌ها در حالی که مشغول نوشیدن قطراتی رنگی از آب قند بودند، عکاسی کرده است.

وی با چکاندن قطراتی از آب قند در رنگ‌های مختلف به مورچه‌ها اجازه داد تا از این قطرات تغذیه کنند.

به گفته‌ی وی برخی از مورچه‌ها با نوشیدن از رنگ‌های مختلف رنگ‌های ترکیبی جدیدی را در شکم خود به وجود می‌آوردند.

وی پس از این‌که مشاهده کرد شکم یک مورچه پس از نوشیدن از یک قطره‌ی شیر به رنگ سفید تغییر کرد متوجه این پدیده طبیعی شد و تصمیم گرفت آن را به تصویر بکشاند.

بابو برای این‌که بتواند از قطره‌ها عکاسی کند آن‌ها را بر روی سطحی پارافینی چکاند تا شکل اصلی قطرات حفظ شود.

این قطرات ترکیبی از آب و قند، رنگ‌های خوراکی آبی، سبز، زرد و قرمز بودند.

وی در حین این آزمایش دریافت مورچه‌ها رنگ‌های روشن مانند زرد و سبز را ترجیح می‌دهند. به گفته‌ی وی رنگ‌های تیره‌تر به هیچ وجه توجه مورچه‌ها را به خود جلب نمی‌کردند اما در مقابل به دور قطره‌های زرد و سبز روشن انبوهی از مورچه‌ها بر روی یکدیگر تلنبار می‌شدند.

وی از این علاقه‌ی مورچه‌ها برای ساماندهی صحنه‌ی عکاسی خود استفاده کرد، به این شکل که قطرات قرمز و آبی را کوچک‌تر و قطرات زرد و سبز را بزرگتر ایجاد کرد تا از انباشته شدن مورچه‌ها بر روی یکدیگر جلوگیری کند. 

 

منبع: خبرگزاری مهر