هرچه عنکبوت سنش افزایش پیدا می‌کند تورش بی‌نظم‌تر می‌شود. واقعیت این است که مغز عنکبوت‌ها طی زمان رو به زوال می‌رود.

همانند انسان‌ افزایش سن بر عملکرد عنکبوت‌ها هم تاثیر دارد به طوری که با افزایش سن توانایی این حشرات در بافتن شبکه‌های توری کم می‌شود.

به گزارش پست جاگران، محققان دانشگاه نانسی فرانسه دریافته‌اند شبکه‌های توری که عنکبوت‌های جوان می‌بافند به صورت چرخه‌هایی زیبا با زاویه‌های کامل و متقارن است، اما هرچه عنکبوت سنش افزایش پیدا می‌کند تورش بی‎نظم‎تر می‌شود. واقعیت این است که مغز عنکبوت‌ها طی زمان رو به زوال می‌رود.

انجام آزمایش روی عنکبوت‎‌ها به دلیل زندگی کوتاه مدت آن‎ها که حداکثر 12 ماه است و همچنین برخورداری از سیستم عصبی ساده، بسیار آسان است.

دانشمندان در تحقیقی بر یک عنکبوت دریافتند که این حیوان در سن 17 روزه‌گی شروع به بافت شبکه‌های توری منظم و زیبا می‌کند، اما در زمان 4 ماهگی که سن میانسالی در عنکبوت محسوب می‌شود در تورهایش سوراخ‌ها و اشتباهاتی مشهود می‌شود و سرانجام در 8 ماهگی تار عنکبوتی که بافته می‌شود با بی‌نظمی و آشفتگی کامل همراه است. 

 

منبع:konjkav.com