پژوهشگران دانشگاه دوک در آمریکا عقیده دارند مارمولکها باهوش بوده و توانایی حل‌ مسائل آنها کمتر از پرندگان و پستانداران نیست.

پژوهشگران با آزمایش در خصوص خزندگان دریافتند که آن‌ها هم می‌توانند بیاموزند، کنش مبتنی بر آموخته داشته باشند و مطالب را به خاطر بسپارند.

 

پژوهشگران می‌گویند: نتایج این تحقیق خلاف ایده غالبی است که بر اساس آن برای مدت‌های طولانی تصور می‌شد که خزندگان توانایی‌های شناختی کمی دارند و روش‌های آنها برای یافتن غذا محدود است.

 

مانوئل لیل، زیست‌شناس دانشگاه دوک می‌گوید: در تحقیق به عمل آمده در این خصوص که بر اساس توانایی‌های شناختی برای یافتن غذا طراحی شده بود، مارمولک‌ها نشان دادند که از گنجشک‌ها باهوشترند.

 

مارمولک‌ها ظرف غذایی حاوی کرم را که با ورقه‌ای پوشانده شده بود، به دو شکل باز می کردند یا آن را با گاز گرفتن کنار می‌زدند و یا بر آن ضربه ناگهانی وارد می‌کردند.

 

در واقع مارمولک‌ها این کار را با تلاش کمتر در قیاس با پرندگان انجام می‌دادند. آنها پوزه خود را زیر ورقه پلاستیکی می‌بردند و با یک ضربه ناگهانی درپوش را کنار می‌زدند.