محققان دانشگاه بلونیا با انجام تحقیقاتی بر روی ۱۲۴ کودک دختر بین ۵ تا ۷ سال دریافتند زمانی که مادر فرزند دختر خود را متقاعد کند که دختران می‌توانند در یادگیری ریاضی برابر و یا حتی بهتر از پسران باشند توانایی کودک در دروس ریاضی افزایش می‌یابد.

بر پایه‌ی این تحقیقات، نمرات ریاضی دخترانی که مادران آن‌ها معتقد بود پسران در درس ریاضی بهتر از دختران هستند ۱۵ درصد کمتر از دخترانی بود که مادران آن‌ها چنین اعتقادی نداشتند.

این پژوهشگران در این خصوص اظهار داشتند: "بسیار شگفت انگیز است که در ۵ سالگی دختران به صورت ناخودآگاه می‌توانند تا این حد نسبت به تصویر قالبی وابسته به جنس شرطی باشند."

شگفتی این دانشمندان زمانی بیشتر شد که این شرطی شدگی تنها زمانی فعال می‌شود که قبل از تست ریاضی از کودکان خواسته شود که چهره‌ی یک دختر را نقاشی کنند.

در این آزمایش از دختر بچه ها یک تست ریاضی گرفته شد؛ قبل از تست از آن‌ها خواسته شد که یک داستان را که شخصیت اول آن به شدت زنانه باشد تعریف و هم زمان تصویر چهره‌ی این شخصیت را نقاشی کنند.

به موازات این تست، از والدین خواسته شد که به سؤالات پرسشنامه‌ای پاسخ دهند. مهم‌ترین سؤالات این پرسشنامه عبارت بود از:
" آیا پسرها معمولا" در ریاضی قوی‌تر از دخترها هستند؟ و " آیا دخترها معمولا" در دروس هنری و زبان قوی‌تر از ریاضی هستند؟"

نتایج این پرسشنامه نشان داد که هرچند به طور متوسط والدین تصویر قالبی وابسته به جنس را رد کردند اما در حدود یک سوم آن‌ها به این تصویر قالبی اعتقاد داشتند.

در مرحله‌ی بعد، محققان از کودکان دختر تست ریاضی گرفتند و دریافتند که بازده‌ی کودکانی که تصویر قالبی جنسیتی در مادران آن‌ها قوی‌تر و به نفع پسران بود ۱۵ درصد از کمتر از کودکانی بود که مادر آن‌ها با قطعیت تبعیض جنسیتی را در میان فرزندان دختر و پسر خود رد می‌کند.

این درحالی است که عقیده پدران در خصوص این تصویر قالبی تاثیری در بازده‌ی ریاضی کودکان نداشت.

این دانشمندان از این بررسی‌ها نتیجه گرفتند؛ مادرانی که در توانایی‌های یادگیری میان دختر و پسر خود فرق می‌گذارند موجب می‌شوند که کودک دختر به صورت ناخودآگاه ترس اشتباه حل کردن مسائل ریاضی را داشته باشد. این ترس موجب استرس کودکان و در نتیجه کاهش توانایی یادگیری آن‌ها می‌شود. 

 

منبع: همشهری آنلاین